Đỗ Ngọc Đoan Trinh
@doantrinh050797

Đúng là quan trọng không phải là important nữa mà phải là thần thái!
Cắm hoa
Trong kẽ hở của thời gian và hiện thực, tuổi xuân cũng như sắc đẹp, mỏng manh như trang giấy bị gió hong khô.
Người phụ nữ cảm và nói theo trực giác của con tim nên chẳng bao giờ sai lầm. Không ai biết nói những lời sâu sắc và êm ái cho bằng người phụ nữ. Êm ái và sâu sắc, đó chính là con người họ.
Nhìn và chụp lại những khoảnh đánh nhớ của cuộc sống này.
Sự chấp trước của ngày hôm nay sẽ là niềm hối hận cho ngày mai.
你永远要感谢给你逆境的众生。
Tee's coffee
Tee's coffee
Tee's coffee
#koreanstyle  #korea  #koreastyle 
#koreanstyle  #koreastyle 
#koreanstyle  #korea 

doantrinh050797 instagram profile